Lịch hoạt động

Lịch hoạt động tháng 1,2 năm 2018

HOẠT ĐỘNG STT THỜI GIAN LỊCH CHI TIẾT
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 1 1/11 - 30/11 Thực hiện chương trình 5 tuần: từ tuần 14 - tuần 17
Lịch kết thúc chương trình kì 1
- Khối 9: 8/12/2017
- Khối 6,7,8: 15/12/2017
2 Trước 15/11 Nộp báo cáo giữa kì I 
3 Trong tháng Chuẩn bị bài dạy thi GV dạy giỏi cấp quận (Văn, Sử)
4 Trong tháng Ôn thi kì I: GVBM: Ôn tập học kỳ 1 cho HS
Lịch thi HKI: 27/11 - 8/12
5 28/10 - 11/11 Bồi dưỡng cho HSG khối 9 môn VH:
Thi cấp quận: Toán, Văn, IJSO 28/10
Thi tiếp Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa
6 Trong tháng Bồi dưỡng HSG khối 8:
Khối 8: bắt đầu ôn đội tuyển thi HOMC, đội Lý, Sinh, Tin, Hóa lớp 8 
Chuẩn bị thi cấp trường chọn đội tuyển HSG khối 8 các môn còn lại: V,T, A, Sử, Địa, GDCD, Pháp. 
7 Trong tháng - Thi HK I Phụ đạo HS yếu:
- Tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh yếu ngoài giờ theo kế hoạch.
- Khối 9: Phụ đạo 2 lớp toán, 1 lớp văn vào chiều thứ 6 hàng tuần
8 Trong tháng Chuyên đề:
- Các tổ, nhóm CM tiếp tục thực hiện các chuyên đề cấp trường theo K.H
- Tiếp tục dự các c/đ quận bộ môn:
- Chuyên đề tiếng Anh cấp quận. (Tổ chức vào tuần 3 tháng 11/2017)
9 Trong tháng Công tác thanh kiểm tra:
- BGH tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra giờ dạy trên lớp theo kế hoạch .
* Các tổ chuyên môn:
- Tiếp tục kế hoạch thanh kiểm tra GV của tổ theo kế hoạch.
- Kiểm tra dân chủ hồ sơ X. loại kỳ 1.
- Hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra học kỳ 1 của tổ (Theo mẫu đc/ Tiến phát)
* Kiểm tra của cấp trên: Chuẩn bị tốt các hồ sơ về nhiệm vụ của  GV để SGD, PGD  kiểm tra đột xuất 
10 Trước 20/11 Công tác thư viện:
- Giới thiệu sách theo chủ đề : chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Thời gian dự kiến khoảng giữa tháng 11 (Giờ chào cờ)
Giới thiệu danh mục các loại sách theo chủ đề của tháng
Mua sách bổ sung theo đề nghị của các tổ CM
11 Trong tháng Triển khai công tác viết SKKN
(Các tổ đã đăng ký, GV  giỏi quận)
12 Trong tháng Kiểm tra hồ sơ nghề PT
HOẠT ĐỘNG KHỐI SONG NGỮ 13   Thi TOEFL JUNIOR
- Vòng 1: Dự thi 186 HS
- Vòng 2: 271 (trong đó có 100 HS diện đặc cách)Tiếp tục tuyển giáo viên chuyên gia
Chuẩn bị ôn thi cuối học kì 1 các môn chuyên gia.Chấn chỉnh nề nếp HS
* Tiếp tục tuyển gáio viên chuyên gia
* Chuẩn bị ôn thi cuối học kì I các môn chuyên gia. chấn chỉnh nề nếp học sinh.
14 Trong tháng Tổ chức ngoại khóa khối lớp tiếng Pháp: Tổ chức cuộc thi « Concours des 10 mots d’or »
(Thi sáng tác truyện có chứa 10 từ cho sẵn)
15 Trong tháng Nhóm T.Anh 9: Tiếp tục tập huấn cho HS dự thi Olympic tiếng Anh cấp TP
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
LÊN LỚP
16 Thứ 2 - 20/11 Hoạt động ngoài giờ lên lớp :
- Triển khai chủ đề NGLL tháng 11
“Tôn sư trọng đạo”, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN, tiếp tục triển khai dự án xây dựng Cộng đồng văn minh Đoàn Thị Điểm
(Tổng kết giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2.
17 Trong tháng  Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
18 30,31/10
6,7,8,9/11/17
Tổ chức 4 đoàn:  Hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch
   (TPT triển khai)
19 Trong tháng GVCN giáo dục học sinh ý thức nghiêm túc,  trung thực trong thi cử 
20 Trong tháng Tổ chức ôn tập và thi Robothon cấp Quốc gia 
21 Trong tháng Tổ chức các hoạt động  giữa giờ cho HS 2 cơ sở
Tổ chức hoạt động sách tháng 11 cho HS cơ sở 2 
22 Trong tháng Duy trì các nền nếp của dự án Cộng đồng văn minh đã xây dựng, kiểm tra đột xuất việc thực hiện nội quy  của các lớp,. GVCN các lớp quán triệt việc sử dụng facebbok và phòng tránh bạo lực học đường.
23 Trong tháng Tham gia các nội dung của Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận
Tổng kết CLB năng khiếu khóa 1, tuyển sinh CLB năng khiếu khóa 2
24 Trong tháng Chuẩn bị các điều kiện cho chương trình Khăn ấm yêu thương ở cơ sở 1 và tổng kết chương trình ở cơ sở 2
25 Trong tháng Tập huấn cho GV về  chương trình Trải nghiệm sáng tạo, cho HS về “sử dụng facebook thông minh”
26 Trong tháng Công tác Đội
Phát huy vai trò của BCHLĐ mới
Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2
27 Trong tháng Hoàn thiện các nội dung sổ sách của TPT và Chi đội 
28 Trong tháng Phát huy hiệu quả  hoạt động của phòng tư vấn
CÔNG TÁC
BÁN TRÚ - Y TẾ
29 Trong tháng Tiếp tục các công tác phòng chống dịch bệnh 
30 Trong tháng Bổ sung các nhà cung cấp mới đã qua thử nghiệm 
31 Trong tháng Tăng cường kiểm tra VSATTP
Tag: