Thông báo

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Để giúp cho việc thi học kỳ 2 của học sinh đạt kết quả cao, Ban giám hiệu trường THCS Đoàn Thị Điểm gửi tới phụ huynh lịch thi học kỳ 2. Rất mong phụ huynh theo dõi và đôn đốc các con.

*Lịch thi khối 6,7,8:

TT

Thứ/ngày

Tiết

Môn thi

Ghi chú

1

Thứ 5 -18/4

3

GDCD

 Học sinh thi theo lớp.

 

7

Công nghệ

2

Thứ 6 -19/4

3

Địa

3

Thứ 2- 22/4

3

Sử

4

Thứ 3-23/4

3

Sinh

5

Thứ 4-24/4

1+2

Văn (90ph)

 HS thi theo phòng thi

6

Thứ 5-25/4

1+2

Toán (90ph)

7

Thứ 6-26/4

1

Anh, Pháp (45ph)

HS thi theo phòng thi

8

Thứ 5-2/5

4

Học sinh thi theo lớp.

9

Thứ 6-3/5

2

Hóa

10

Thứ 5,6 (2,3/5)

Lớp S

Ôn tập môn Toán tiếng Anh và tiếng Anh

Thứ 2 (6/5)

Thi  kiểm định  môn Toán tiếng Anh và tiếng Anh

11

Trước 6/5/19

Lớp M

GVCG cho HS ôn tập và thi học kỳ theo KH

 

*Lịch thi khối 9:

TT

Thứ/ngày

Tiết

Môn thi

Ghi chú

1

Thứ 2-1/4

3

GDCD

Học sinh thi theo lớp.

 

2

Thứ 3-2/4

2

Địa

3

Thứ 4-3/4

2

Sinh

4

Thứ 5-4/4

2

5

Thứ 6-5/4

1

Hóa

6

Thi theo lịch của PGD

Sử (45ph)

 HS thi theo phòng thi

Môn Văn - Toán - Anh - Sử thi theo đề thi chung & theo lịch thi của PGD

7

Văn (90ph)

8

Anh, Pháp (45ph)

9

Toán (90ph)

10

Thứ 5,6 (2,3/5)

Lớp S

Ôn tập môn Toán tiếng Anh và tiếng Anh

Thứ 2 (6/5)

Thi  kiểm định  môn Toán tiếng Anh và tiếng Anh

11

Trước 6/5/19

Lớp M

GVCG cho HS ôn tập và thi học kỳ theo KH

 

                                                                                                                  BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Tag: