Thông báo

Lộ trình oto sáng thứ 7 (Áp dụng từ 11/8/2018)

Trường THCS Đoàn Thị Điểm thông báo tới phụ huynh lộ trình oto cho học sinh sáng thứ 7. Lộ trình sẽ được áp dụng từ 11/8/2018. Trân trọng.

Chi tiết lộ trình phụ huynh vui lòng xem tại đây: Lộ trình oto sáng thứ 7

Tag: