Thông báo

Phát động cuộc thi MẸ TRONG TÂM TRÍ CON và CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC

Phòng DG&ĐT Nam Từ Liêm thông báo về cuộc thi "Mẹ trong tâm trí con" và "Chiếc ô tô mơ ước" như sau:

Căn cứ Công văn số 18/2018/BVN-HNV ngày 16/11/2018 của Công ty Cổ phần truyền thông báo Văn nghệ A&C Media về việc đề nghị tham gia phối hợp, chỉ đạo cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” lần thứ IV; Công văn số 148/CV-BNĐ ngày 21/11/2018 của Báo Nhi đồng về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VIII: Công văn số 5351/SGDĐT-CTTT ngày 7/12/2018 phát động cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” và “Chiếc ô tô mơ ước”.

           Phòng  Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần truyền thông báo Văn nghệ A&C Media; Báo Nhi đồng triển khai phát động cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” và “Chiếc ô tô mơ ước”, cụ thể như sau:

  1. Cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con”

         Thể lệ cuộc thi Mẹ trong tâm trí con

  1. Cuộc thi “Chiếc ô tô mơ ước”

          Thể lệ cuộc thi Chiếc ô tô mơ ước

          Phòng  GDĐT đề nghị các đơn vị căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn thông báo, phổ biến cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” và “Chiếc ô tô mơ ước” tới cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

          Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi các đơn vị liên hệ về phòng GDĐT, cấp Tiểu học đồng chí Trần Văn Đức. ĐT: 0988164074. Cấp THCS đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng. ĐT: 0982937576.     

                                                                       

 

 

           KT. TRƯỞNG PHÒNG

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

                        (Đã ký) 

         Nguyễn Thanh Thủy

 

 

Tag: