Thông báo tuyển sinh

Thông báo tiêu chí xếp lớp 6 năm học 2020-2021

Căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 và đặc thù của từng loại hình lớp, Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm thông báo tiêu chí xếp lớp 6 năm học 2020 – 2021 như sau:

I/ Lớp C:

  • Lớp C1: Tổng điểm xếp lớp (TĐXL - không tính điểm ưu tiên) đạt từ 54,9 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh tăng cường đạt từ 8,3 điểm trở lên.
  • Lớp C2: TĐXL đạt từ 53,2 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh tăng cường đạt từ 7,6 điểm trở lên.
  • Lớp C3: TĐXL đạt từ 51,3 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh tăng cường đạt từ 7,1 điểm trở lên.
  • Các lớp C còn lại: chia đều, có chú ý đến sự cân đối số lượng HS nam - nữ.

II/ Lớp T1: TĐXL đạt từ 52,1 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Toán nâng cao đạt từ 8,0 trở lên.

III/ Lớp TA:

  • Lớp TA1: Điểm kiểm tra môn Toán nâng cao đạt từ 7,75 trở lên, môn Tiếng Anh đạt từ 9,0 trở lên.
  • Các lớp TA còn lại: Chia đều có chú ý đến sự cân đối số lượng HS nam - nữ.

IV/ Lớp S:

  • Lớp S1:

+ Với những học sinh có NV1 vào lớp S: TĐXL đạt từ 52,0 điểm trở lên, điểm kiểm tra Tiếng Anh đạt từ 8,7 điểm trở lên

+  Với những HS có nguyện vọng 1 vào lớp T,V: Điểm kiểm tra Tiếng Anh đạt từ 8,8 điểm trở lên.

+ Với những học sinh có NV1 vào lớp C: Điểm kiểm tra Tiếng Anh tăng cường đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm kiểm tra Toán, Tiếng Việt đạt từ 5,0 trở lên.

  • Các lớp S còn lại: Chia đều có chú ý đến sự cân đối số lượng HS nam - nữ.

V/ Lớp M1:

+ Với những học sinh có NV1 vào lớp M, lớp S, lớp T, lớp V: Điểm kiểm tra Tiếng Anh đạt từ 9,0 điểm trở lên

+ Với những học sinh có NV1 vào lớp C: Điểm kiểm tra Tiếng Anh tăng cường đạt từ 5,0 điểm trở lên.

VI/ Lớp A: Chia đều có chú ý đến sự cân đối số lượng HS nam- nữ.

 

                                                                                        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Lưu ý: Do một số trường tiểu học tổng kết muộn dẫn đến việc một số học sinh đã trúng tuyển chậm hoàn thiện các thủ tục nhập học vào trường nên việc công bố danh sách xếp lớp 6 năm học 2020-2021 chậm 01 ngày so với thông báo của HĐTS ngày 28/6/2020.

Chi tiết danh sách xếp lớp 6 sẽ được nhà trường thông báo đến từng PHHS qua tin nhắn trong ngày 15/7/2020.

Trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự chia sẻ từ quý vị phụ huynh!

Tag: