Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh CLB Hành trang vào lớp 6 năm học 2019 - 2020

Trường THCS Đoàn Thị Điểm thông báo tuyển sinh Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 như sau:
Tag: