Thông báo tuyển sinh

Thông báo về việc hoàn thiện thủ tục đăng ký dự tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

Một số lưu ý đối với quý PHHS khi đăng ký dự tuyển vào lớp 6:

Để tránh việc phụ huynh phải đi lại nhiều lần trong quá trình hoàn thiện thủ tục đăng ký dự tuyển cho các con học sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019, Nhà trường lưu ý Quý PHHS một số việc như sau:

1/ PH nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển lưu ý mang theo 2 ảnh 3x4 của HS khi tới văn phòng nhà trường để hoàn thiện đơn dự tuyển.
2/ PH có thể download mẫu đơn dự tuyển tại website của trường, hoàn thiện đơn dự tuyển và nộp tại VP 2 cơ sở. 
 
Tham khảo thông tin tuyển sinh và mẫu đơn tại đây: Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Tag: