Album ảnh

Những hình ảnh nổi bật của THCS Đoàn Thị Điểm

THCS Đoàn Thị Điểm, tự hào truyền thống, nâng tầm tương lai
Sắc màu Tết Việt 2018
Khai Xuân 2018