Hoạt động giảng dạy học tập

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CAMBRIGDE - ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Tại Hệ thống Trường Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, học sinh có thể được thụ hưởng chương trình chuẩn Cambridge từ bậc tiểu học tới Tú tài nâng cao.