Hoạt động giảng dạy học tập

Giải thưởng giảng dạy ngôn ngữ xuất sắc của EF Teacher Awards 2019

Tháng 2/2019, EF Education First phát động 'Giải thưởng Giảng dạy Ngôn ngữ Xuất sắc của EF" nhằm ghi nhận những giáo viên xuất sắc trên toàn cầu.

 1. Chủ đề và tiêu chí Giải thưởng:

Chủ đề của "Giải thưởng Giảng dạy Ngôn ngữ Xuất sắc của EF" là: Thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa thông qua việc học ngôn ngữ.

Tất cả giáo viên giảng dạy ngôn ngữ đều đủ điều kiện tham dự giải thưởng, không ngoại trừ ngôn ngữ hay trình độ ngôn ngữ của giáo viên.

2. Lịch trình cuộc thi:

Vòng sơ loại: Từ ngày 1/2 - 1/5/2019.

Vòng Quốc gia: Từ ngày 1-15/5/2019.

Vòng Toàn cầu: Từ ngày 16-31/5/2019.

Hội nghị Toàn cầu: Tháng 8/2019.

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi xin mời xem tại đây: 

Thông tin chi tiết Teacher Awards 2019

Tag: