Hệ giá trị cốt lõi Đoàn Thị Điểm

Hệ giá trị cốt lõi Đoàn Thị Điểm

"Hệ giá trị cốt lõi của học sinh Đoàn Thị Điểm hướng tới xây dựng học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân và mọi người, biết yêu thương sẻ chia, có năng lực sáng tạo và sẵn sàng hợp tác để thành công. Từ đó đào tạo những học sinh có phẩm chất, kiến thức, kĩ năng ngang tầm học sinh các nước tiên tiến trong khu vực, hòa nhập được với cộng đồng thế giới và trở thành công dân toàn cầu, có thể học tập và làm việc ở  Việt Nam và các nước khác. ”

Đoàn Thị Điểm xây dựng và đề cao các giá trị cốt lõi sau:

  1. Tôn trọng – Respect

Hệ giá trị cốt lõi của học sinh Đoàn Thị Điểm hướng tới giáo dục học sinh biết tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác, tôn trọng kỉ luật, Tôn trọng  các giá trị truyền thống, tôn trọng các nền văn hóa, tôn giáo, giới tính khác, tôn trọng quyền  suy nghĩ và hành động khác biệt của mỗi người; tự giác thực hiện quy định chung của tập  thể để tạo nên một  cộng đồng bình đẳng, thân thiện.

Tôn trọng bản thân: Thấu hiểu và trân trọng chính mình

Tôn trọng người khác: Ứng xử lịch sự, biết lắng nghe, ghi nhận những đóng góp của mọi người xung quanh.

Tôn trọng quy định: Tự ý thức bản thân thực hiện quy định của trường lớp, điều chỉnh hành vi vì lợi ích chung.

  1. Trách nhiệm - Responsibility

Học sinh Đoàn Thị Điểm sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, sống tự lập, tự định hướng và tự  học; luôn thể hiện tốt nhất về bản thân minh,  đề cao sự trung thực , chủ động đóng góp tài năng và nhân cách vào việc xây dựng một cộng đồng tiến bộ, phát triển.

Tự lập: Tự giác hoàn thành công việc cá nhân trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, có ý chí vươn lên.

Nêu gương: Chủ động thể hiện năng lực, phẩm chất tốt của mình, sẵn sàng hành động đúng, đẹp.

Cống hiến: Tích cực lan tỏa, tạo ảnh hưởng tốt tới cộng đồng. 

  1. Yêu thương – Compassion

Học sinh Đoàn Thị Điểm biết yêu mến những gì thuộc về bản thân mình; biết ơn gia đình, thầy cô và những người giúp đỡ mình; thể hiện sự đồng cảm với đồng loại nhằm xây dựng một cộng đồng nhân văn.

Yêu mến bản thân: Chăm sóc, tự bồi dưỡng bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.

Biết ơn: Ghi nhận và báo đáp những điều tốt đẹp người khác dành cho mình.

Đồng cảm: Có lòng trắc ẩn, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ mọi người. 

  1. Sáng tạo- Creativity

Học sinh Đoàn Thị Điểm có tư duy mở, tích cực đón nhận sự mới mẻ; chủ động tìm ra các giải pháp khác nhau và thể hiện cá tính riêng của mình; linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh trong học tập và cuộc sống để tạo nên một cộng đồng đa dạng, năng động.

Tìm tòi: Ham học hỏi, tìm kiếm, sẵn sàng thay đổi tư duy

Thể hiện: Sẵn sàng đưa ra ý tưởng, giải pháp mới mang màu sắc cá nhân rõ rệt

Thích ứng: Biết điều chỉnh bản thân phù hợp với nhiều yêu cầu, mục đích khác nhau.

  1. Hợp tác – Cooperation

Học sinh Đoàn Thị Điểm có khả năng kết nối với mọi người xung quanh; nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để tạo nên một cộng đồng gắn kết bền vững.

Kết nối: Có khả năng giao tiếp, tương tác và cùng làm việc với mọi người hiệu quả.

Nhiệt tình: Sôi nổi, tích cực đóng góp khả năng của bản thân trong các hoạt động chung.

Vô tư: Luôn có ý thức cao về sự hào phóng của bản thân và đề cao lợi ích tập thể.

 

Tag: