Thông báo

Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

Để giúp cho việc thi học kỳ 1 của học sinh đạt kết quả cao, Ban giám hiệu trường THCS Đoàn Thị Điểm gửi tới các bậc phụ huynh lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

* Khối 9:

Thứ/Ngày

Tiết

Môn

Thứ/ Ngày

Tiết

Môn

Ghi chú

Thứ 3- 22/11

3

GDCD

Thứ 3- 29/11

2

- Môn Văn, Toán,  Anh học sinh  ngồi theo phòng thi.

- 4 môn Nhạc, Họa, Thể dục, Tin học giáo viên bộ môn bố trí thi theo thời khóa biểu từ 21/11 đến 2/12.

Thứ 4- 23/11

3

C.nghệ

Thứ 4- 30/11

2

Hóa

Thứ 5- 24/11

3

Địa

 

Thứ 6 – 9/12

Thi theo lịch PGD

Ngữ văn

Thứ 6- 25/11

3

Sinh

Anh

Thứ 2- 28/11

3

Sử

Thứ 2 – 12/12

Toán

 

*Khối 6,7,8:

Thứ/Ngày

Tiết

Môn

Thứ/ Ngày

Tiết

Môn

Ghi chú

Thứ  2 - 28/11

4

GDCD

Thứ 2 - 5/12

3

Hóa (8)

- Môn Văn, Toán,  Anh học sinh  ngồi theo phòng thi.

- 4 môn Nhạc, Họa, Thể dục, Tin học giáo viên bộ môn bố trí thi theo thời khóa biểu từ 28/11 đến 9/12.

Thứ 3 - 29/11

2

Sinh

Thứ 3- 6/12

3

CN

Thứ 4 - 30/11

2

Sử

 

Thứ 6 – 9/12

Thi theo lịch PGD

Ngữ văn

Thứ 5 - 1/12

2

Địa

Anh

Thứ 6 - 2/12

2

Thứ 2 – 12/12

Toán

 

 

Kính mong các bậc phụ huynh đôn đốc các con ôn thi đạt kết quả tốt.

                                                                                       BAN GIÁM HIỆU

Tag: