Hành trang tựu trường

Thời khoá biểu Thứ Hai ngày 30/7/2018

Trường THCS trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và học sinh: Thời khoá biểu Thứ Hai ngày 30/7/2018. Thứ Hai ngày 30/7/2018, học sinh sẽ được nhận thời khoá biểu năm học mới tại lớp.

Quý phụ huynh và học sinh vui lòng xem Thời khoá biểu tại đây: Thời khoá biểu 30/7/18.

Một số từ viết tắt:

CGT: Chuyên gia Toán
CGA: Chuyên gia Anh
CGK: Chuyên gia Khoa học
CGP: Chuyên gia Pháp
SH: Sinh hoạt
CN: Công nghệ
TD: Thể dục
KNS: Kĩ năng sống
GDCD: Giáo dục công dân

Tag: