Thông báo tuyển sinh

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022

Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm thông báo một số điều chỉnh trong kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

Tag: