Thông báo tuyển sinh

Thông báo tổ chức Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 6 năm học 2023-2024

Để tạo cơ hội cho học sinh 11 tuổi được làm quen với môi trường học tập mới ở bậc Trung học cơ sở, trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức Câu lạc bộ HÀNH TRANG VÀO LỚP 6 năm học 2023-2024.

 

LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB HÀNH TRANG VÀO LỚP 6:

Đăng ký tham gia CLB tại cơ sở 1:

https://docs.google.com/forms/d/1EfJTYaK8nBNEKAVKozLUgc4PLz9_7fRkpbu82F-hEYQ/viewform?edit_requested=true

 

Đăng ký tham gia CLB tại cơ sở 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYgpiHLqraUtGA1c9WY3u_FPwq6rdCjj9dVHL3mPxXuF3Y1A/viewform

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÂU LẠC BỘ HÀNH TRANG VÀO LỚP 6 XIN MỜI THAM KHẢO DƯỚI ĐÂY:

1. Mẫu đơn đăng ký tham gia CLB Hành trang vào lớp 6 

2. Lộ trình ô tô - Cơ sở 1

3. Lộ trình ô tô - cơ sở 2

 

Tag: