Thông báo tuyển sinh

Thông báo tổ chức Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 6 năm học 2024-2025

Để tạo cơ hội cho học sinh 11 tuổi được làm quen với môi trường học tập mới ở bậc Trung học cơ sở, trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức Câu lạc bộ HÀNH TRANG VÀO LỚP 6 năm học 2024-2025.

 

 

LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA CLB HÀNH TRANG VÀO LỚP 6:

Đăng ký tham gia CLB tại cơ sở 1:

 https://docs.google.com/forms/d/14IyP0fugmqc9bdvigH-apJe1pChjJUaxH3dbaCWRaAY/viewform?edit_requested=true

Đăng ký tham gia CLB tại cơ sở 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5JwJDrzDMGp4VTb6DkmWGuBj3xUKcXhYW13FEJYrfV-K5cA/viewform

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÂU LẠC BỘ HÀNH TRANG VÀO LỚP 6 XIN MỜI THAM KHẢO DƯỚI ĐÂY:

  1. Mẫu đơn đăng kí tham gia CLB Hành trang vào lớp 6
  2. Lộ trình ô tô cơ sở 1
  3. Lộ trình ô tô cơ sở 2

 

 

 

Tag: