Dịch vụ bán trú và xe buýt

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2022

Thực đơn của học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm tháng 010/2022 tại 2 cơ sở.
 
 

 Tuần 1 tháng 10 từ 03 - 07/10/2022

Tuần 2 tháng 10, từ 10 - 14/10/2022

Tuần 3 tháng 10, từ 17 - 21/10/2022

Tuần 4 tháng 10, từ 24 - 28/10/2022

 

Tag: