Bảng vàng thành tích Đoàn Thị Điểm

Tuyển Đoàn Thị Điểm có số HS lọt tuyển HSG quận cao nhất quận Nam Từ Liêm

Qua vòng tuyển chọn học sinh giỏi ở 5 môn: Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, tuyển Đoàn Thị Điểm đã xuất sắc có tới 32 bạn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của quận Nam Từ Liêm.

Với thành tích này, tuyển Đoàn Thị Điểm đã trở thành trường có số học sinh được chọn vào tuyển quận cao nhất của quận Nam Từ Liêm năm học 2018- 2019.

Xin chúc mừng 32 bạn sau đây đã xuất sắc được lựa chọn vào tuyển quận:

STT

Họ tên

Lớp

Môn

1

Vũ Hoàng Nguyên

9T1

Toán

2

Lê Đức Minh

9T1

Toán

3

Lê Nhật Quang

9T2

Toán

4

Trần Hoàng Vũ

9T1

Toán

5

Nguyễn Đức Kiên

9T3

Toán

6

Nguyễn Trọng Trường Sơn

9T2

Toán

7

Hoàng Cao Khanh

9T1

Toán

8

Phạm Xuân Phong

9T2

9

Nguyễn Hoàng Bảo Lan

9C4

10

Phạm Hoàng Nam Trung

9T1

11

Trần Quang Dũng

9S1

12

Vũ Tuấn Kiệt

9T2

13

Nguyễn Quang Nam

9S1

14

Nguyễn Hoàng Minh

9T2

15

Bùi Trần Bảo Long

9T2

Hóa

16

Bùi Thảo Hương

9C4

Hóa

17

Nguyễn Lê Hoàng Phúc

9C2

Hóa

18

Tưởng Phi Gia Khánh

9T1

Hóa

19

Vũ Minh Đức

9T1

Hóa

20

Phạm Phương Nhung

9T3

Hóa

21

Ngô Tuệ Bình

9V

Hóa

22

Nguyễn Trọng Nhân

9C3

Sinh

23

Nguyễn Thái Hòa

9T1

Sinh

24

Hoàng Huy Anh

9C2

Sinh

25

Nguyễn Phan Ngọc Linh

9C6

Sinh

26

Phạm Vũ Nhật Hà

9C4

Sinh

27

Nguyễn Thị Phương Hà

9T2

Sinh

28

Trần Linh Chi

9A5

Sinh

29

Nguyễn Thảo Anh

9C5

Sinh

30

Phạm Hải Thơ

9T3

Sinh

31

Dương Ngọc An

9V

Văn

32

Đặng Mai Anh

9V

Văn

 

Xin chúc mừng tất cả các bạn.Chúc các bạn tiếp tục thành công trong những kỳ thi tiếp theo!

Tag: