Hệ giá trị cốt lõi Đoàn Thị Điểm

  • Hệ giá trị cốt lõi Đoàn Thị Điểm

    "Hệ giá trị cốt lõi của học sinh Đoàn Thị Điểm hướng tới xây dựng học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân và mọi người, biết yêu thương sẻ chia, có năng lực sáng tạo và sẵn sàng hợp tác để thành công. Từ đó đào tạo những học sinh có phẩm chất, kiến thức, kĩ năng ngang tầm học sinh các nước tiên tiến trong khu vực, hòa nhập được với cộng đồng thế giới và trở thành công dân toàn cầu, có thể học tập và làm việc ở  Việt Nam và các nước khác. ”

    Xem chi tiết >>